Enwell förvärvar Linds & Källmans

Enwell förvärvar Linds & Källmans AB och fortsätter därmed sin tillväxt och utveckling mot bredare och bättre kunderbjudande

Enwell AB förvärvar 100% av aktierna i Linds & Källmans AB och expanderar därigenom sin verksamhet i Södra Sverige. Enwell, vars huvudägare är Vattenfall, har strategin att konsolidera och professionalisera marknaden för energi och klimatförbättringar för privatmarknaden samt för små och medelstora fastighetskunder.

Linds & Källmans är sedan sent nittiotal en av de ledande IVT-återförsäljarna i branschen med över 30 års erfarenhet av värme och kyllösningar för både villa och företagskunder. Bolaget ägs och drivs av Jan Wennberg samt Lars-Göran Källman. Enwell blir tillsammans med Linds&Källmans en än starkare aktör på den svenska marknaden för energi och klimatförbättringar och kan ytterligare snabba upp takten av professionalisering och moderna kunderbjudanden.

”Vi ser fram emot att tillsammans fortsätta utveckla affärerna i Linds & Källmans hemmaregion men även med hjälp av deras kompetens förbättra erbjudanden i hela koncernen.”

”Linds & Källmans är ett kvalitetsbolag, likt Everöds Elbyrå som förvärvades under våren 2020, vilka tillsammans blir viktiga för vår fortsatta utveckling” säger Martin Reinholdsson VD för Enwell Gruppen

För Linds & Källmans är försäljningen ett naturligt steg i utvecklingen icke minst avseende framtida behov av digitala lösningar och erbjudanden.

”Vi är oerhört stolta över vad Linds & Källmans är idag med nära relation med både privat och företagskunder, en växande serviceverksamhet, ett positivt varumärke och icke minst fantastisk personal. Jag är övertygad om att Linds & Källmans kan fortsätta utvecklas positivt med en stark ägare och närhet till kompetenta kollegor. Jag och vi ser det också som ett intressant personligt steg att delta i ett litet större sammanhang” säger Jan Wennberg VD och en av ägarna i Linds & Källmans.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Reinholdsson, VD
Mail: martin.reinholdsson@enwell.se
Tel: +46-(0) 705 39 67 92

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email