KONTAKTA OSS
ToppBanner banner_franluft/>

frånluftsvärmepumpar

KONTAKTA OSSFRÅNLUFTsVärmepumpar

All den värme i luften som pumpas ut med ventilationen återanvänds med en frånluftsvärmepump. Tack vare återanvändningen är det ett ekonomiskt och miljövänligt sätt att värma upp inomhusluften och vattnet på. Som bonus får man även en säkrare ventilation av luften. Att värma upp huset med frånluft fungerar lika bra om man ska bygga nytt som när man ska uppdatera värmesystemet i ett befintligt hus. Om du kombinerar den befintliga värme- och varmvattenanläggningen kommer du förutom att få ut maximal effekt även att spara pengar.

KONTAKTFORMULÄR VILLA       FASTIGHET 

flera fördelar med en frånluftsvärmepump

• Varmvatten och värme i ett.
• Effektivare ventilation ger ett bättre inomhusklimat.
• Tack vare att man tar vara på den värme som ventileras ut är det miljövänligt.
• Kan med fördel kombineras med sjö-, jord och bergvärmepump för extra effekt.
• Ingen åverkan som borrning i trädgården.
• Tar endast upp en liten yta.
• Behöver minimalt med underhåll.

INTRESSERAD? KONTAKTA OSS.

FAQ

Här får du svar och information om vanligt ställda frågor angående frånluftsvärmepump:

På ett eller annat sätt tar en värmepump reda på all den energi som finns i värmen som vi får från solen. Genom att ta vara på all solenergi och omvandla den till ett behagligt inomhusklimat är en värmepump ett klimatsmart och hållbart sätt att värma upp sitt hus på. I jämförelse med andra alternativ är det inte bara miljövänligt utan också vänligt för plånboken.

När du kontaktar oss och vill installera en värmepump så bokar vi in ett hembesök, då tittar vi på förutsättningarna i ditt hus och innan vi går har du ett kostnadsförslag. När det är dags för installation av en frånluftsvärmepump så leds ventilationen i huset om så att det passerar värmepumpen. Pumpen kopplas upp på elnätet och på både uppvärmnings- och varmvattensystemet innan den startas, total installationstid brukar vara en arbetsdag. Innan våra montörer åker får du en genomgång av hur systemet fungerar och hur du reglerar det. Du får även skriftliga skötselråd och ett protokoll för igångsättning. När du har haft värmepumpen i ca sex månader blir du kontaktad av oss för då vi försäkrar oss att allt fungerar som det är tänkt och att du är nöjd eller om du har några frågor. Med en lång garantitid kan du känna dig trygg med att ha en behaglig och friskt inomhusklimat i många år.

• För kunna installera en frånluftsvärmepump finns det vissa grundkrav på huset
• Ventilation i alla våtrum
• Ventilation i köket
• Ventiler i yttervägg eller i fönster för friskluftstillförsel
• Har huset dessutom golvvärme eller element som är vattenburna är det en extra fördelaktig förutsättning att installera frånluftsvärme.

Genom att ta vara på den varma luften som redan finns inomhus istället för att ventilera ut den sparar en frånluftsvärmepump både energi och miljö. Energi utvinns genom att komprimera frånluften och få ut maximal värme från den. Denna värme växlas över till den kalla tilluften eller vatten. Det ger ett ekonomiskt och miljövänligt sätt att värma upp inomhus och samtidigt kunna ventilera luften utan att förlora en massa värme.

Det är inte alla som har möjlighet att investera i berg- eller jordvärme och i dessa fall är frånluftvärme ett bra alternativet. Den initiala kostnaden och arbetet är betydligt lägre då det inte kräver något grävande eller borrning på tomten. Att installera bergvärme kräver tillstånd från kommunen vilket inte behövs vid installation av en frånluftsvärmepump. Den lite lägre kostnadsbesparing i form av elförbrukning per månad som en frånluftsvärmepump ger jämfört med bergvärme kan motiveras med den enklare installationen och lägre kostnad som det innebär. Underhållet av systemet är enkelt, värmepumpens filter behöver rengöras en gång per år och bytas ut med jämna mellanrum.

Eftersom en värmepump har hög verkningsgrad per förbrukad kWh så är det ett mer ekonomiskt alternativ än de flesta andra värmekällorna. Oavsett om du idag har fjärrvärme, ved, pellets eller annan värmekälla så finns det stora besparingar att göra. Jämfört med eluppvärmning kan du minska uppvärmningskostnaden med hälften, räknat på både varmvatten och uppvärmningen.

 

Eftersom luften som ska användas för att värma upp inomhusluften och vattnet redan är uppvärmd fungerar en frånluftsvärmepump bra även mitt i vintern. Systemet är dessutom smart och känner av temperaturen och reglerar effekten där efter, på så sätt kan kostnaden för att värma upp huset halveras, kanske till och med spara ännu mer. De kan hända att man behöver stötta frånluftsvärmepumpen lite grann under de allra kallaste dagarna med tillexempel en elpanna.

"Det klimatsmarta valet. Återanvänd husets värme med en frånluftsvärmepump"

ENWELL

Nytt eller gammalt hus - en frånluftsvärmepump fungerar bra oavsett

Frånluftsvärmepumpen kommer till sin rätt på bästa sätt i ett lite mindre hus där det finns ett mekaniskt ventilationssystem och vattenburet värmesystem, oavsett om det är ett nybyggt eller befintligt. Att planera för ett frånluftsvärmesystem redan vid ritningarna av nybygget gör processen med installationen enkel och ger många års behaglig värme inomhus. I det befintliga huset blir både plånboken och miljön glad vid en uppgradering av värmesystemet till en frånluftsvärmepump och du får ett lättskött system för varmvatten, värme och ventilation i ett.

Att byta ut sin gamla
frånluftvärmepump har stora fördelar

Finns det redan en frånluftsvärmepump kan det vara dags att titta på att byta ut den mot en ny för att optimera effekten. När en frånluftsvärmepump servas regelbundet har en den en lång livslängd, lite beroende på modell kan vara en god idé att titta på en uppgradering när den börjar närma sig 10–15 år. Är din frånluftsvärmepump till åren kan det vara en god investering och en tjänst för miljön att byta ut den till en modernare. Det beror på att tekniken har gått framåt och en nyare enhet har bättre effekt än en som är till åren och därför minskar elförbrukningen ytterligare och på så sätt ger dig mer pengar i plånboken på lång sikt.

Att installera och att använda
en frånluftvärmepump är enkelt

Utan att behöva borra ett djupt hål i marken eller annan större åverkan på fastigheten är installationen både enkel och snabb. När det är på plats är de både lättanvända tar liten plats. De flesta frånluftsvärmepumparna påminner till och med själva när det är dags att rengöra filtret. Värmepumpen kan med fördel placeras i till exempel ett grovkök och med en lättanvänd display eller fjärrkontroll styr du värme och ventilation.


Vill du veta mer om frånluftsvärme? Vi hjälper dig gärna.

Vänta inte med att höra av dig om du är intresserad av att skaffa en frånluftsvärmepump eller om du har några funderingar. All installation görs av vår certifierade och välutbildade personal och självklart omfattas allt arbete vi utför av vår ansvarsförsäkring. De underleverantörer vi anlitar kan sitt arbete och du kan känna dig säker när du väljer att skaffa värmepump via oss. Vi guidar dig genom hela processen, från planering och rådgivning till färdig installation och framtida service.

enwell enwell.se frånluftsvärme
Firstname
Phone
Namn *
E-post *
Telefonnummer *
Gatuadress inkl. gatunummer
Postnummer *
Postort
Typ av produkt
Vad behöver du hjälp med?
Meddelande

Samtycke *
Jag godkänner att ni hanterar mina personuppgifter. Läs om hur vi behandlar personuppgifter.