KONTAKTA OSS
ToppBanner banner_service_4

service av hållbara energilösningar

KONTAKTA OSSVärmepumpservice

Luftvärmepump, luft/vattenvärmepump, bergvärmepump, frånluftsvärmepump eller kanske någon annan typ av värmepump – samtliga behöver genomgå regelbunden service. Du tjänar på att genomföra service regelbundet av flera skäl. Dels optimerar servicen värmepumpens livslängd likväl som funktion och dels kan vi upptäcka fel på din värmepump i tidigt skede. Något som kan besparar dig mycket pengar samt besvär. Vi genomgår en utförlig rutin på servicebesöket. För enklare överblick listar vi delar av momenten kring en sedvanlig service.

KONTAKTFORMULÄR VILLA       FASTIGHET 

Fördelar med ny värmepump

• Få en effektivare värmepump
• Möjlighet att få inverterstyrd kompressor
• Miljövänligare
• Energisnålare
• Långsiktig ekonomisk investering

VÄRMEPUMPAR

FAQ

Här får du svar och information om vanligt ställda frågor angående service:

  • Samtliga delar sprayas med specialspray för nedbrytning av damm och smuts
  • Ångtvättning för att nå alla ställen inuti värmepumpen
  • Utför mätning av både el-förbrukning och tryck
  • Dräneringsfunktionen kontrolleras Värmepumpens kondensor genomgår kontroll samt funktionstest
  • Vi ger rådgivning samt serviceprotokoll

För att din värmepump ska fungera felfritt samt hålla under en lång tid behöver du rengöra filtret med jämna mellanrum. För bästa luftströmning bör filtret rengöras varje månad. Om du är djurägare behöver du göra rent filtret oftare än så. Med ett rent filter får värmepumpen fri tillgång till luft och fungerar så bra som möjligt mellan servicebesöken.

Olika typer av värmepumpar har olika livslängder och måste till slut bytas ut. Bergvärmepumpar har en livslängd på ca 20 till 25 år. Luftvärmepumpar och luft/vattenvärmepumpar och liknande har en livstid på mellan 10 och 20 år. Men det kan löna sig att uppdatera sin anläggning innan det. Eftersom teknik i värmepumparna går snabbt framåt är det stor skillnad på dagens värmepumpar jämfört med äldre modeller. Bland annat har vi idag ett förbättrat köldmedium vilket ger dig en effektivare värmepump.

Beroende på din unika situation är det svårt att veta när du tjänar mest på att byta ut din gamla värmepump. Dock finns några tecken vilka påvisar en försämring av värmepumpens funktion. Ett sådant tecken kan vara missljud. Vanligen uppstår missljud från kompressorn om den inte längre fungerar som den ska. Med tanke på hur kostsamt och svårt ett byte av kompressor är behövs då ett utbyte av hela värmepumpen. Hör gärna av dig om du behöver rådgivning kring din värmepumps funktion.

Absolut viktigaste med regelbunden service är att du då kan upptäcka fel i ett tidigt stadie. Innan problemet växer sig både större och därmed dyrare. Vidare får du en ökad livslängd på din värmepump tack vare den noggranna rengöringen ett servicebesök innebär. En ren värmepump har lättare att både ge värme och att fördela den. Vid en service undersöker vi även efter eventuella gasläckor. Då gasen inte luktar eller syns är det av stor vikt att kontrollera med specialutrustning. Trots ovanligheten kan en gasläcka uppstå till följd av en skada eller andra fel vilket potentiellt kan orsaka stora problem.

Oberoende vilken typ av värmepump du har behöver regelbunden service. Tillverkarna av värmepumpar avger olika tidsaspekter och krav gällande service. Vi rekommenderar dig att boka service vartannat år eller var 18:e till 36:e månad. Då kan du vara säker på att din värmepump fungerar optimalt och behåller en lång livstid.

 

"Om du äger en luftvärmepump, luftvattenvärmepump, frånluftsvärmepump eller liknande kan du räkna med en livslängd på 10–20 år. Om du äger en bergvärmepump har den en något längre livslängd på ca 20–25 år. Beroende på vilken tillverkare du köper din värmepump från medföljer ett antal års garanti, ibland ingår även försäkring"

ENWELL

Tid mellan
varje servicebyte

Inte bara service ger din värmepump mer tid samt en bättre funktion. Du kan hjälpa värmepumpen med en bättre luftströmning genom att rensa filtret en gång i månaden. Om du rensar filtret med jämna mellanrum bibehålls en god luftströmning vilket i sin tur ger värmepumpen goda förutsättningar att arbeta på ett ekonomiskt liksom miljövänligt sätt.

Äldre jämfört
med ny värmepump:

Några fördelar är tydliga vid jämförelse av en ny och en äldre värmepump:
- Effektivare
- Mer miljövänlig
- Energisnålare
- Du får möjlighet till en inverterstyrd kompressor
- En bättre värmepump lönar sig i längden

Ny värmepump ger dig
den senaste tekniken

Ibland kan du tjäna på att byta ut din gamla värmepump innan dess att den har slutat fungera. Eftersom utvecklingen inom värmepumpsteknik ständigt går framåt kan du få en mycket energisnålare tillika effektivare värmepump. Bland annat har värmepumpar numera ett förbättrat köldmedium vilket inte fanns för ett par år sedan.


VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?

Hör av dig vid frågor eller tidsbokning. Vi har stor kunskap om alla typar av värmepumpar. Så oavsett om du använder en luftvärmepump, frånluftsvärmepump, luftvattenvärmepump eller bergvärmepump kan du få rådgivning av oss. Fråga efter priser, boka service eller teckna ett serviceavtal för att få en löpande service på din värmepump. Varmt välkommen att kontakta oss idag!

.

enwell enwell.se service
Firstname
Phone
Namn *
E-post
Telefonnummer *
Gatuadress inkl. gatunummer
Postnummer *
Postort
Typ av produkt
Vad behöver du hjälp med?
Meddelande

Samtycke *
Jag godkänner att ni hanterar mina personuppgifter. Läs om hur vi behandlar personuppgifter.