ENWELL bidrar med energilösningar
för det klimatsmarta hemmet

Vi tror på ett brett utbud med en modern service – allt för att våra kunder enkelt och tryggt ska kunna spara både miljö och ekonomi. Vår målsättning är att bli en rikstäckande partner som stöttar fastighetsägaren – både villa och större fastigheter  – med dess energifrågor under en lång tid.

Vi har via våra dotterbolag sedan 30 år tillbaka erbjudit en rad olika klimatsmarta energilösningar. Idag erbjuder vi bland annat ett urval av olika värmepumpar, solceller och laddboxar. Teknologin bakom den mest avancerade lösningen – bergvärmepumpen – utgår från den klimatvänliga och energieffektiva geotekniken som utvinner energi genom den värme som solen tillfört i bergen. Ett hållbart uppvärmningsalternativ som kan bidra till en mer miljösmart framtid – och som minskar kundens årliga uppvärmningskostnader med upp till 80%.  

– Vi ser en ökad klimat- och energimedvetenhet bland både privatpersoner och företag och det blir allt viktigare att hitta hållbara energilösningar. Samtidigt ställs också höga krav på ett modernt serviceföretag. Vi vill överträffa de högt ställda förväntningar som finns på oss som ett modernt serviceföretag och samtidigt erbjuda våra kunder en långsiktig, lönsam energilösning som bidrar till en mer miljösmart framtid säger Martin Reinholdsson, VD på ENWELL.

ENWELL är en totalentreprenör och vi erbjuder våra kunder allt ifrån rådgivning, vägledning och finansiering till installation och felavhjälpning. Idag har vi 220 anställda runt om i Sverige. Våran målsättning är att skapa en landstäckande servicepartner och jobbar för att gradvis etablera och skala upp verksamheten i geografier där de inte redan finns idag, både genom olika förvärv och genom organisk tillväxt. Tillsammans med Treviona och grundaren till Mockfjärds fönster inleder vi nu ett samarbete i syfte att hitta fler sätt att öka våran geografiska täckning. ENWELL vill stå för en kombination av långsiktiga relationer, kompetens, geografisk täckning och inte minst lokal förmåga.

– Det är många som kan projektera och sälja men inte genomföra, men vi sätter en stolthet i att också kunna utföra. Kundresan är otroligt viktig för oss. Vi vill vara en trygghet för våra kunder och hoppas bygga relationer som håller över tid. Vår målsättning är att skapa en gemensam kundresa oavsett var kunden befinner sig. Ett stort arbete icke minst internt. Genom vår storlek, vår geografiska täckning samt vårt fortsatta intresse av tillväxt, har vi möjligheten och kraften att investera och vidareutveckla. Allt för att skapa lösningar som ska komma våra kunder till godo och möta de behov som finns 2022 och många år framåt fortsätter Martin.

Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar. Genom att kombinera de olika klimatsmarta energilösningar vi erbjuder menar vi att våra kunder kan uppnå en nära på cirkulär energilösning. Vi vill finnas där som en trygg partner och vara det naturliga valet för företag och privatpersoner som letar efter långsiktiga energilösningar där service aldrig är längre än ett samtal bort. – Förutom arbetet med kundresan sammanför vi nu alla lokala bolag under ett gemensamt varumärke ENWELL. Detta blir ytterligare ett steg i vårt löfte till kunderna om en långsiktig relationer var de än befinner sig. Vi kallar det ”Ett gemensamt kundlöfte med lokal leverans” 

 

ENWELL AB
Sjöviksbacken 55 | 117 56 Stockholm
Växel 010-602 35 00 | info@enwell.se

STRATEGI
Vår strategi är att genom förvärv och stark organisk tillväxt, konsolidera svenska värmepump- och servicemarknaden.

AMBITION
Vår ambition är att växa till det ledande konsumentföretaget inom branschen med klimatsmarta energitjänster och produkter med fokus på värme.

ROLL
Vår roll är att vara integratören för alla villa- och fastighetsägare som vill leva klimatsmart.

TRE VÄRDEORD
Engagemang, kundfokus och ansvar 

ENWELL STÅR FÖR ENERGI OCH VÄLBEFINNANDE
Har du listat ut vad ENWELL står för? Det är en ordlek med ”energi”, EN, och engelskans ord för ”välbefinnande”, nämligen WELL. De här orden är grunden till vad vi jobbar med: klimatsmarta energilösningar och komfort till alla hem. Som en rolig bonus kan man även koppla engelskans WELL till ordet ”energibrunn” vilket ger en koppling till företagets historia.

Tillsammans skapar vi fler hållbara hem i Sverige

Vi i ENWELL-gruppen blickar framåt med stora planer på att fortsätta vår tillväxt. Vi är stolta över att vara en ledande installatör och serviceleverantör inom förnyelsebara energilösningar till villa- och fastighetsägare i Sverige. Det betyder dock inte att vi kommer slappna av, vi strävar efter ständig förbättring för att fortsätta leverera på topp till alla våra kunder.

Målet för oss är att vara en komplett serviceleverantör, som tillsammans med våra dotterbolag och partners hjälper fler hem i Sverige att effektivisera sin energianvändning. På så vis bidrar vi till en hållbar planet. Med förnyelsebar energi och geoteknik som grund är vår vision att vara det naturliga valet för villa- och husägare som vill leva klimatsmart.

2013

Början. Bolagsgruppen ENWELL bildades 2013 genom att ett antal dotterbolag med upp till 25 års erfarenhet i branschen köptes upp av ENWELL.

2017

Växt med Vattenfall. Våren 2017 inleddes ett samarbete med Vattenfall avseende värmepumpsinstallationer till privatkunder. Vattenfall klev även in som delägare (35 %) i bolagsgruppen.

2019

Starkt ägande. Vattenfall blev majoritetsägare.

2021

Resan vidare. Företagsgruppen arbetar som totalentreprenör för värme- och kyllösningar och besitter all den kompetens och alla de tjänster som är nödvändiga för att kunna ta ett helhetsansvar för energilösningarna.

2022

Gemensamt kundlöfte. Arbetet med kundresan samt att sammanföra alla lokala bolag under ett gemensamt varumärke ENWELL. Detta blir ytterligare ett steg i vårt löfte till kunderna om en långsiktig relationer var de än befinner sig. Vi kallar det ”ett gemensamt kundlöfte med lokal leverans” 

Nuvarande täckningsområde.
Idag är vi verksamma i Västmanland, Dalarna, Värmland, Södermanland, Uppland, Stockholms län, Gästrikland, Östergötland, norra delen av Kalmar län, delar av Västra Götaland och Skåne.

 

"ENWELL är ett helägt dotterbolag till Vattenfall och en del av Vattenfalls strategi att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation"

Martin Reinholdsson | VD
Direkt 070-539 67 92 | Växel 010-602 35 00
Sjöviksbacken 55 | 117 56 Stockholm
martin.reinholdsson@enwell.se

Klaus Lindberg  | Ekonomichef
Direkt 070-388 15 17 | Växel 010-602 35 00
Sjöviksbacken 55 | 117 56 Stockholm
klaus.lindberg@enwell.se

Kristofer Wik | Marknadschef
Direkt 070-253 22 93 | Växel 010-602 35 00
Sjöviksbacken 55 | 117 56 Stockholm
kristofer.wik@enwell.se