Vattenfall förvärvar 100 procent av aktierna i Enwell Holding AB

FRE, JUL 02, 2021 10:00 CET

Vattenfall AB har köpt samtliga aktier av delägarna Christer Holmén, Bertil Carlsén, Thomas Olausson och Bo Svefors i Enwell Holding AB. Vattenfall AB blir därmed ensam ägare och innehar 100 procent av Enwell gruppen. Enwell är en av Sveriges ledande serviceleverantörer av hållbara energilösningar, baserade på bergvärme och andra värmepumpslösningar samt kompletterande sol och laddlösningar för hushåll och kommersiella fastigheter.

”Vi ser det som viktigt steg att via Enwell kunna på ett tryggt och effektivt sätt hjälpa Sveriges villa- och fastighetsägare med servicetjänster i möjliggörandet av ett fossilfritt liv inom en generation och nå egna uppsatta miljömål,” säger Branislav Slavic, VP Customers & Solutions, Vattenfall Region Nordic.

Både Christer Holmén och Bertil Carlsén har varit delaktiga i bolagets förvärvstillväxt och utveckling sedan 2016. De avgående styrelseledamöterna och tidigare delägarna säger:
”Vi är mycket nöjda att Enwell och dess personal får en trygg och stabil huvudägare med en uttalad ambition att driva den positiva utveckling som bolaget haft vidare”.

”Med den tydligare ägarbilden kommer bolaget kunna fortsätta sin fina tillväxtresa. Bolaget har växt från i princip noll till 400 MSEK omsättning på 5 år och kommer fortsätta denna tillväxt” säger Jonas Stenbeck, Styrelseordförande i bolaget.

VD, Martin Reinholdsson säger ”Jag ser fram emot samarbete med ny styrelsekonstellation samt fortsatt fokus på fler nöjda kunder och bra energilösningar”.
 
Enwell AB

Styrelsen
 
För mer info:

Jonas Stenbeck, ordförande Enwell Holding AB, mobil: 070  309 74 09,
e-post: jonas.stenbeck@vattenfall.com

Fakta
Bolagsgruppen Enwell är ledande i Sverige på hållbara energilösningar för småhus och villamarknaden. Vårt kärnerbjudande bygger på kvalitativa och kostnadseffektiva värmepumpslösningar. Med geotekniken som grund är vår vision att vara det självklara valet för människor som vill leva klimatsmart i sina hem. Via dotterbolagen BGE Energi- och Vattenborrning, BGE Värmepumpar, Mälardalens Värmepumpcenter, Morkarlby Elektromekaniska, Värmepumpcenter i Karlstad, Energikontroll i Söderköping, Klimatteknik Stockholm, Everöds El i Skåne, Klimatteknik i Väst och Klimatteknik Borr i Väst samt Linds & Källmans i Småland/Östergötland finns lokal expertis nära 2/3 av Sveriges hushåll.

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email