Värmepumpar till små och medelstora företag

Lägre kostnader och starkare miljöprofil – med geovärme

Uppvärmning av byggnader står för en stor del av vår energiförbrukning. Allt fler inser vikten av att minska avtrycket på miljön, samtidigt som man naturligtvis vill minska kostnaderna så mycket som möjligt. 

Värmepumpen, som utnyttjar den lagrade geovärmen från solen, är en förnybar energikälla som utmärker sig bland alternativen. Företagets driftskostnader kan sänkas rejält med rätt uppvärmningsmetod, samtidigt som miljön och klimatet gynnas.

Enwell - Störst i Sverige på bergvärme
Miljövänligt med bergvärme

Energisnål och effektiv uppvärmning hela vintern

När det är dags att byta värmesystem är därför geovärme ett alltmer populärt val för både företag och privatpersoner. Värmepumparna ger effektiv uppvärmning av allt från små hus till större komplex – året runt. 

Även när det är som kallast under vintern så ger geoenergin mycket låg driftkostnad. Bergen under marken håller samma temperatur hela vintern tack vare den lagrade solenergin som finns där nere. Till skillnad från andra uppvärmningsmetoder hålls kostnaderna nere även under kalla vinterdagar. Geovärmen är tillräckligt kraftfull för att värma upp hela byggnaden, samtidigt som den är kontinuerligt energisnål! 

Jämfört med elvärme kan kostnaderna för uppvärmning minska med 80 procent vid byte till en bergvärmepump.

Värmepump – det miljövänliga uppvärmningssättet

På sikt lönar det sig att byta till geoenergi och värmepump. Oavsett vad ni har för uppvärmningssystem idag så överträffar till exempel bergvärme alla andra alternativ som pelletspanna, elpanna, oljepanna eller fjärrvärme.

Starkare miljöprofil med geoenergi

Kundernas förväntningar på miljömedvetenhet bland företag har blivit allt större. Att förbättra miljöprofilen ökar företags attraktivitet bland kunder – men nyttan sträcker sig betydligt längre än så. Som företag har man både ett ansvar och en möjlighet att minska klimatpåverkan och gynna miljön, genom att fatta beslut som leder till detta. Den stora bonusen blir att de ekonomiska kostnaderna också minskar med en klimatsmart anläggning. Att spara på miljön och spara på utgifterna går hand i hand.

Köp aircondition till kontoret
Luftvattenvärmepump

Byte till värmepump sparar på kostnaderna i företaget

Vilken slags uppvärmning använder ni idag? Kanske fjärrvärme, elpanna, flis eller liknande? Genom att byta ut den gamla metoden kan verksamheten förbättras avsiktligt. Det blir alltid mer lönsamt i längden att uppgradera till geovärme och värmepumpar! 

Företag som siktar uppåt jobbar ständigt mot förbättringar och att hitta nya lösningar. När det gäller just uppvärmningsfrågan så är geoenergi ett självklart val för allt fler. Tekniken som används har utvecklats fantastiskt under de senaste decennierna. Idag innebär det att geovärmen ger mycket låg driftkostnad, minimalt med underhåll och hög effektivitet.

Det finns flera anledningar till att företag väljer att installera värmepump och byta ut ett gammalt system mot geovärme. 

Behov av att uppgradera ett ineffektivt system 

En gammal eller ineffektiv anläggning vill man självklart byta ut till något bättre. Geoenergi är det system som sparar mest pengar i längden och ger stabil, säker uppvärmning. 

Fokus på att förbättra företagets miljöprofil

Klimatfrågan har kommit för att stanna, och i många bolag finns en ökad miljömedvetenhet där beslut fattas med miljöpåverkan i åtanke. Geoenergi till alla byggnader och fastigheter stärker företagets miljöprofil betydligt. 

Spara maximalt med pengar i längden och minimera driftkostnader 

De minskade driftkostnaderna som exempelvis bergvärmepumpar innebär i längden är en naturlig anledning till att välja just geovärme. Tittar man på de befintliga driftkostnaderna i ett företags uppvärmning inser man ofta snart att mycket kan hända vid byte till geoenergi.

Geoenergin består av lagrad energi i marken, som värmts upp av solens strålar. Värmen lagras i marken och i sjöar, där temperaturen hålls på en jämn nivå under hela året. För att använda geoenergin till byggnader används till exempel: 

  • Bergvärmepump
  • Sjövärmepump  
  • Jordvärmepump 

Dessa värmepumpar kan ta tillvara på den förnybara energin för att ge både värme och kyla till fastigheter.

Med lönsamhetskalkylen får ni en första bild av vad som kan uppnås med investeringen. Investeringen måste ju visa sig rimlig och ha ett försvarbart resultat för att beslutet ska bli ja. Finns viljan att investera är geovärme i längden alltid en bra affär. Värdet på fastigheterna ökar, utgifterna och underhållet minskar, och er miljöprofil förbättras.

När ni tagit beslutet att gå vidare med investeringen så får ni ett mer detaljerat och exakt förslag, skapat för de unika förutsättningarna som finns. ENWELL tar hjälp av befintlig statistik på värmekostnader och förbrukning, och går igenom fastigheterna i detalj vad gäller ventilation, batterier, och distributionssystemet som finns idag för värme, för att bekräfta att en geoanläggning som till exempel bergvärme eller jordvärme går att koppla in, eller om något behöver göras om.

ENWELL hjälper till att identifiera utgifterna för den befintliga uppvärmningen. Dessa jämförs sedan med investeringen av en ny anläggning och driftkostnaden för denna. 

Vi undersöker: 

  • Hur fastigheterna / lokalerna / byggnaderna ser ut
  • Vilken anläggning som finns idag
  • Möjligheterna att göra om och förbättra med geovärme

Vi tar fram en kalkyl med uppskattning hur mycket utgifterna skulle minska efter installationen. Vi jämför kostnaden för investeringen med driftkostnaden över tid för att räkna på lönsamheten i uppgraderingen till geoenergi.

Värmepumparna har generösa garantier och med rätt service förblir de effektiva i många år. Våra certifierade medarbetare på ENWELL hjälper till att utföra service och underhåll när det behövs. Vi tar ansvar för projektet hela vägen, från planering och installation till servicearbete.

Värmepumpar med hög kvalitet – för system som håller i många år

Ett nytt uppvärmningssystem ska hålla i en lång tid framöver. Därför säljer vi produkter från tillverkare med fokus på högsta kvalitet. Värmepumparna är anpassade efter de kalla, långa vintrarna i Sverige, för att förbli lika kostnadseffektiva och miljövänliga året runt.

Brunnsborrning, vattenborrning och vattenbrunn

Vi planerar hela förloppet i detalj

Vi tar fram en borrplan för var och hur vi ska borrhålen ska förläggas, en byggplan för hur och var anläggningen ska byggas, och en systemlösning vilket är en teknisk karta över hur centralen som gör jobbet ska se ut. ENWELL gör även en plan för strömåtgång till anläggningen (tillgången till el är inget problem om det finns elpannor sedan tidigare, men sker uppvärmningen med flis eller liknande kan det vara en fråga som måste undersökas). 

Självklart utförs installation och service av utbildad personal. Med ett väl utfört arbete och högkvalitativa produkter kan ni känna er trygga med er investering!

Få en lönsamhetskalkyl till företaget – kontakta ENWELL idag

Vad spenderar ni på uppvärmning idag, och hur mycket kan ni spara genom att byta ut systemet? ENWELL hjälper er att ta fram en lönsamhetskalkyl inför investeringen. Kontakta oss idag för att få svar på alla frågor och ta steget mot ett mer miljömedvetet, kostnadseffektivt företag. 

Airx luftvattenvärmepump från IVT