ENWELL

ENWELL är moderbolag i en grupp helägda dotterbolag. Företagsgruppen arbetar i huvudsak med installation och service av värme- och kyllösningar från Villa- och småhusmarknaden.

_______________________________________

Vår resa

Början

Bolagsgruppen ENWELL bildades 2013 genom att ett antal dotterbolag med upp till 25 års erfarenhet i branschen köptes upp av ENWELL.

Vector-8
Vector-6

Växt med Vattenfall

Våren 2017 inleddes ett samarbete med Vattenfall avseende värmepumpsinstallationer till privatkunder. Vattenfall klev även in som delägare (35 %) i bolagsgruppen.

Under 2019 blev Vattenfall majoritetsägare.

Resan vidare

Företagsgruppen arbetar som totalentreprenör för värme- och kyllösningar och besitter all den kompetens och alla de tjänster som är nödvändiga för att kunna ta ett helhetsansvar för energilösningarna.

Vector-8

Nuvarande täckningsområde

Idag är vi verksamma i Västmanland, Dalarna, Värmland, Södermanland, Uppland, Stockholms län, Gästrikland, Östergötland, norra delen av Kalmar län, delar av Västra Götaland och Skåne.

Vår resa

Början

Bolagsgruppen  ENWELL bildades 2013 genom att ett antal dotterbolag med upp till 25 års erfarenhet i branschen köptes upp av ENWELL.

Vector-8

Växt med Vattenfall

Våren 2017 inleddes ett samarbete med Vattenfall avseende värmepumpsinstallationer till privatkunder. Vattenfall klev även in som delägare (35 %) i bolagsgruppen.

Vector-8

Resan vidare

Företagsgruppen arbetar som totalentreprenör för värme- och kyllösningar och besitter all den kompetens och alla de tjänster som är nödvändiga för att kunna ta ett helhetsansvar för energilösningarna.

Vector-8

Nuvarande täckningsområde

Idag är vi verksamma i Västmanland, Dalarna, Värmland, Södermanland, Uppland, Stockholms län, Gästrikland, Östergötland, norra delen av Kalmar län, delar av Västra Götaland och Skåne.

Ledning och Styrelse

Följande personer ingår i koncernens Ledning:

VD: Martin Reinholdsson

Ledningsgrupp:
- Ekonomi- och Finanschef  Klaus Lindberg
- IT- och verksamhetsintegration  Lina Börjeskog
- Regionchef  Carl Johan Rösiö
- Regionchef  Rikard Govenius

Följande personer sitter i moderbolaget ENWELLs styrelse:

Styrelseordförande: Jonas Stenbeck

Ledamöter:
- Bertil Carlsén
- Christer Holmen
- Mattias Tingvall
- Siri Strömberg