Produktansvarig Laddboxar

På Enwell brinner vi för att skapa en hållbar framtid för kommande generationer.

Vi befinner oss just nu på en spännande förändringsresa, där vi genom ett högt engagemang från kollegor och en entreprenöriell företagskultur vill konsolidera och professionalisera marknaden för hållbara energilösningar för villa och fastighetsmarknaden.

På denna tillväxtresa behöver vi vidareutveckla Enwell med nya medarbetare som vill vara med och bygga ett marknadsledande bolag. Vi söker nu en driven och kompetent person till rollen som produktansvarig för Laddboxar och Luftvärmepumpar.

Bakgrund:

Enwell står inför snabb förändring då bolaget integreras, växer och utvecklas samtidigt. Nya affärsområden växer fram och gamla behöver utvecklas för att Enwell ska total energipartner för kunden.

Laddboxar är ett nytt affärsområde som är en naturlig i Enwells breddade produktmix. Vi ser stor potential med fokus både åt B2C och B2B då marknaden kommer växa starkt under kommande år.

Roll

För att möta ovanstående krav skapas funktionen ”Produktansvarig för Laddboxar”.

Denna funktion kommer att ansvara för:

  • Att utveckla nya affärsmöjligheter mot B2B och B2C genom att skapa nya kundgrupper/kundsegment
  • Att Enwells paketering av erbjudande är attraktiv för kunder och att våra erbjudande utvecklas och hålls ihop
  • Koordinera och utveckla medarbetare inom Enwell i dessa områden och säkerställa att rätt kompetens finns för utförandet
  • Leda en digitaliseringsprocess i säljcykeln, men också hitta nya säljprocesser som ej är digitala
  • Att se hur framtiden utvecklas inom produktgruppen och hela tiden säkerställa att Enwell ligger i framkant gentemot leverantörer och kunder

Krav och förväntningar

Enwells centrala organisation följer principen om få men seniora personer.

I detta ligger en förväntan på att individen förmår:

– Produktansvarig och tar ett tydligt ansvar i alla delar inom såsom, Marknad, inköp, IT, HR och Försäljning. Rollen är cross function.
– Driva utveckling inom organisationen för dessa produkter såsom utbildning, regelefterlevnad och marknadsföring
– Utvecklar nya säljkanaler och ser digitalisering som en möjlighet
– Ser möjligheter i nya kundsegment inom både B2B och B2C och är drivande och ”uppsökande” för att skapa dessa möjligheter

Confidentiality: C2 – Internal

– Säkerställer en kontinuerlig lönsamhetsutveckling för både Enwell och dotterbolagen inom området
– Rapporterar till Marknad och Säljansvarig

Vem är du?

För att vara effektiv i rollen söker vi dig som har:

– Tidigare erfarenhet från en liknande bransch och roll
– Sakkunskap inom området
– God kommunikativ och pedagogisk förmåga
– En ”can do” mentalitet och hög grad av eget driv och energi
– Förmåga att slutföra påbörjade initiativ
– God känsla för balansen mellan krav och stöd

Det är positivt om du har erfarenhet av att konsolidera, professionalisera en koncern, vilken ska förstås som flera utspridda enheter med delvis olika kultur och system.

Personliga egenskaper

Du trivs med att arbeta i en organisation i förändring, där det händer mycket. Du vill vara med och bygga upp ett starkt bolag och kan hantera en roll som innebär såväl strategiska frågor som operativa arbetsuppgifter.

Om oss

Bolagsgruppen ENWELL är idag ett av Sveriges ledande företag med fokus på hållbara energilösningar för svenska småhus och villamarknaden. Företaget bildades 2013 genom att ett antal dotterbolag köptes upp av ENWELL.

Våren 2017 inleddes ett samarbete med Vattenfall avseende värmepumpinstallationer till privatkunder. Vattenfall klev även in som delägare (35 %) i bolagsgruppen. Under 2019 blev Vattenfall majoritetsägare. Koncernen består idag av ca 170 anställda, från Skåne till norra dalarna och omsätter ca 400 Mkr.

Övrig information

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Isaksson Rekrytering & Bemanning, och Enwells önskan är att alla eventuella frågor går direkt till Isaksson Rekrytering & Bemannings rekryteringskonsult Josefin Chapovalova via telefon: 076-000 11 97 eller e-post: josefin@isakssonrekrytering.se

Klicka här för att söka tjänsten: https://isakssonrekrytering.recman.no/job.php?job_id=189807

Placeringsort: Stockholm eller någon av våra huvudorter.

Urval och intervjuer sker löpande.

Vi ser fram emot din ansökan!