Värmepump i större fastigheter och industrier

Därför lönar sig geoenergi och värmepumpar

Att installera ett system som utnyttjar geoenergi lönar sig. Oavsett om det gäller ett industrilager, eller stora fastigheter med många lägenheter så kan geoenergin effektivt värma upp eller kyla ner lokalerna.

Vilket system för värme och kyla som finns på plats i nuläget spelar mindre roll – i längden blir det alltid lönsamt att uppgradera till geoenergi och värmepumpar.

IVT GEO 500 - Tranås nya supermodell
Värmepumpar i fastigheter och industrier

Lönsamt för industrier med uppvärmning och nedkylning

Geoenergi blir lönsamt industrier som har produktion och lager som ska värmas eller kylas. Resultatet kan nyttjas för avdragsgill investering, vilket kan minska löpande kostnader i verksamheten.

Fastigheter och lägenheter ökar i värde

Förutom industrier har även fastighetsägare mycket att tjäna på byte till geovärme. Detta tack vare att byggnaden ökar i värde, och uppvärmningskostnaden minskar.

ENWELL ger er ett säkert system

Alla fastighetsanläggningar som vi på ENWELL installerar kopplas in i vår portal. Där kan vi övervaka och ta hand om systemet. I regel övervakar vi och sköter driften i 3 år. Genom att följa anläggningen kan vi säkerställa att den kalibreras rätt över tid, och du får ett säkert system.

Jordvärme och sjövärme – andra former av geovärme

Det finns flera alternativ till bergvärme som också utnyttjar den effektiva och klimatsmarta geovärmen. Ytjordvärme är ett passivt geoenergisystem som passar bra om det finns en större, platt yta. Installationen utförs genom att slangar grävs ner i marken cirka en meter ner i jorden, alltså betydligt ytligare än bergvärme. 

Sjövärme är ytterligare ett system som kan användas för att värma upp fastigheter, med förutsättning att det finns en sjö eller ett vattendrag i närheten av byggnaden. Här utnyttjar man värmen som finns på botten av sjöar och vattendrag, som pumpas upp med en värmepump.

Brunnsborrning, vattenborrning och vattenbrunn

Värmepumpar som lämpar sig till stora fastigheter

Att använda geoenergi till uppvärmning blir allt mer vanligt hos många villa- och husägare. Många inser fördelarna med systemet; det är kostnadsbesparande jämfört med andra uppvärmningssätt, kräver minimalt med underhåll, och är effektivt. Men även fastighetsägare och industrier har mycket att tjäna på installationen av en geoenergianläggning.

Ett bergvärmeenergisystem är en kostnadseffektiv form av uppvärmning i bland annat:

 • Fastigheter med hyreslägenheter. Ett kraftfullt, energibesparande och klimatsmart sätt att värma upp byggnader och hem. 
 • Industrier med produktion och lager som ska värmas upp eller kylas ner. Värmepumpen är dessutom en avdragsgill investering som kan minska löpande kostnader i verksamheten.

Borrhålslager till industrier och stora fastigheter

Borrhålslager fungerar ungefär på samma sätt som bergvärme, men hålen i marken borras tätare. Det här geoenergisystemet ger både värme och kyla till lokalerna. Borrhålslagren kan bestå av allt från 30 till 100 eller fler borrhål. Likt bergvärme behöver det minimalt underhåll efter investeringen, och livslängden lång.

Värmepumpar i större fastigheter

Bergvärmesystem passar utmärkt i till exempel en fastighet med ett 50-tal hyreslägenheter. 

Er befintliga uppvärmning i fastigheten kanske utgörs av fjärrvärme, elpannor, flis eller något liknande. Installationen av geoenergi görs av olika skäl, men bottnar oftast i att det blir ett mer kostnadsbesparande och lönsamt sätt att upprätthålla önskad temperatur i byggnaden. Nyfikenhet och vilja till förbättring av verksamheten driver förändringen – som verkligen lönar sig i det långa loppet. Det blir alltid mer lönsamt i längden att uppgradera till värmepumpar och geovärme!

Geovärme kommer från geoenergi som till största del består av energi från solen. Den här energin lagras i bergen under oss och i sjöar. Temperaturen djupare ner i marken är beständig året runt. Det är just den värmen som tas till vara på med hjälp av till exempel en bergvärmepump. Geoenergin gör att vi kan tillföra både kyla och värme till fastigheter.

1. Behov av att uppgradera en nuvarande uppvärmning 

Den nuvarande utrustningen som används till värme och kyla till fastigheten börjar bli uttjänt och ineffektiv. Ni står då inför en investering eller ett underhåll och måste förnya systemet. Genom att skaffa exempelvis bergvärme får ni en lönsam ny anläggning. 

2. Ökad miljömedvetenhet i bolaget eller i styrelsen 

Har ni i bolaget eller styrelsen beslutat att ta ett steg mot ökad miljömedvetenhet? Att satsa på geoenergi för alla fastigheter är en vanlig lösning för att uppfylla miljöstandarden. 

3. Ni vill spara på kostnader

Många gånger handlar det i grunden om en ren ekonomisk fråga. Företag, fastighetsägare och andra som ser över sin uppvärmning inser att man vill sänka kostnaderna. Hur mycket skulle ni kunna tjäna på att byta ut den gamla pannan mot ett bergvärmesystem eller geoenergisystem? Troligen stora summor! Exakt hur mycket kan ni få reda på genom en lönsamhetskalkyl från oss.

Här sammanfattar vi några av de största fördelarna med geoenergi, som till exempel bergvärme:

 • Den stora vinningen ligger i ekonomin. Det blir billigare att värma upp fastighet och lokaler med geovärme. 
 • Ni får en stark miljöprofil och kan lyfta fram att era fastigheter / ert företag drivs miljövänligt och effektivt. 
 • För en producerande industri blir den största vinsten lägre löpande kostnader för energi
 • För ett fastighetsbolag stiger värderingen av fastigheten, eftersom det blir en lägre driftkostnad.

Innan det nya systemet installeras så undersöker vi gammal statistik på värmekostnader och förbrukning i byggnaderna. 

Vi går igenom fastigheterna i detalj vad gäller ventilation, batterier och distributionssystem som finns idag för värme. Detta för att se om det går att koppla in en geoanläggning, som till exempel bergvärme, eller om något behöver göras om.

Vi tar fram:

 • En borrplan för att kartlägga var och hur vi ska förlägga borrhålen.
 • En byggplan för hur och var anläggningen ska byggas.
 • En plan för strömåtgång till anläggningen. Vi undersöker om det finns tillräckligt med el eller om mer el krävs för att använda geovärme, till exempel om uppvärmningen skett med flis eller liknande.
 • En systemlösning, alltså en teknisk karta över hur centralen som gör jobbet ska se ut.

Kostnaden för er uppvärmning är ganska lätt att kartlägga. Undersökningsprocessen består av ett antal steg där vi tittar på: 

 1. Hur fastigheten ser ut, som läge, storlek och behov.
 2. Nuvarande anläggning – vilken uppvärmnings- eller kylmetod som används idag.
 3. Vilka möjligheter som finns att göra om och förbättra med geovärme.

Efter dessa första steg får ni en uppskattning som innefattar investeringsbudget och minskad driftkostnad efter förändring. Vi tittar på hur investeringen kontra driftkostnaden över tid jämförs med varandra, för att kunna räkna på lönsamheten i förändringen.

Minskad elförbrukning med bergvärme

Beslut om att göra en lönsam affär

Med dessa siffror går det att se vad ni kan uppnå genom en viss investering, och ta ett första beslut. Är investeringen rimlig, och är resultatet försvarbart? Grundregeln är att svaret nästan alltid är ja för bolag som är investeringsvilliga och vill minska på kostnaderna i längden. Investeringen blir en mycket god affär med åren.

Väljer ni att gå vidare med förslaget får ni ett praktiskt och detaljerat förslag, anpassat för ert eget bestånd och era förutsättningar. Kalkylen är omfattande och siffrorna mer exakta än i det första grövre förslaget.

Bergvärme – den mest populära formen av geoenergi

Bergvärme är en form av geovärme, och ett energieffektivt sätt att värma upp byggnader och lokaler, och kraftfullt nog att passa fastigheter med hundratals lägenheter. Värmen i marken tas upp med hjälp av bergvärmepumpen och ett antal borrhål i marken. 

I värmepumpens slang rör sig en så kallad köldbärarvätska som hämtar värmen från berget. Systemet jobbar på passivt med att generera värme till byggnaden under alla de kalla månaderna. Det ger på så vis kostnadseffektiv och tillförlitlig uppvärmning utan underhåll.

Köp aircondition till kontoret
Värmepumpar i fastigheter och industrier

Kontakta ENWELL för att få en lönsamhetskalkyl

Står ni inför en investering och vill uppgradera den nuvarande anläggningen för värme/kyla? Med geoenergi får ni en stark miljöprofil och sänker kostnaderna i längden, samtidigt som behovet av underhåll är minimalt. Kontakta Enwell idag för att få en lönsamhetskalkyl för ett byte av energikälla!