BrainHeart Energy Sweden byter namn till ENWELL

I november 2019 köpte Vattenfall resterande aktier av Ulf Jonströmer, grundare till BrainHeart Energy Sweden, och blev stor majoritetsägare i bolaget. Det innebar startskottet för ett namnbyte då Ulf äger rättigheterna till namnet BrainHeart Energy.

Under våren har det pågått ett intensivt arbete för att hitta rätt namn för oss som bolag. Ett nytt varumärke som ska ha förmågan att stå på egna ben och samtidigt vara en naturlig del av Vattenfall. Vi är därför mycket nöjda med att kunna presentera vårt nya bolagsnamn ENWELL.

Namnet är en kombination av ”Energi” (EN) och ”Välbefinnande” (WELL). Två begrepp som vi tycker har en bra koppling till det kundvärde vi skapar genom vårt erbjudande idag och framöver. Det vi också fastnade för var att ordet WELL knyter an till ordet ”Energibrunn” vilket är en fin koppling till vår historia som koncern.

ENWELL ersätter vårt koncernvarumärke vilket innebär att våra lokala varumärken kvarstår som idag. Namnändringen kommer ske kontinuerligt under juni månad för att vara helt klar per den 30/6 2020 då rättigheterna för nuvarande bolagsnamn upphör.

Det känns väldigt roligt att vi nu tar nästa steg som företag och ändrar namn till ENWELL. Det markerar en ny era samtidigt som vi fortsätter vår plan om att skapa hållbara energilösningar för konsumenter, små och medelstora fastighetsägare. Strategin för ENWELL ligger fast. Genom förvärv och stark organisk tillväxt konsoliderar vi den svenska värmepump- och servicesmarknaden

ENWELL fortsätter att vara ett av Sveriges ledande företag med fokus på hållbara energilösningar för svenska konsumenter, små och medelstora fastighetsägare. Vårt kärnerbjudande bygger idag på kvalitativa och kostnadseffektiva värmepumpslösningar. Med geotekniken som grund är vår vision att vara det självklara valet för människor som vill leva klimatsmart i sina hem.

Tommy Jarnemark, VD

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email