Enwell-gruppen byter VD

Tommy Jarnemark lämnar sin tjänst som VD för Enwell AB och chef för Enwell-gruppen. Bertil Carlsén, styrelseledamot i Enwell och tidigare M&A-ansvarig tillträder som tillförordnad VD för Enwell AB och chef för Enwell-gruppen.

Vi tackar Tommy för hans förtjänstfulla insatser i att förstärka och professionalisera Enwells organisation under sin tid som VD. Ett viktigt steg på Enwell-gruppens fortsatta tillväxtresa som ledande installatör och serviceleverantör inom förnybara energilösningar till hem och mindre fastigheter.

Christer Holmén
Styrelsens ordförande

Lämna en kommentar